Як написати дисертацію?

Як написати дисертацію?

шляхи вирішення проблем, проблеми перспективи розвитку, вирішення глобальних проблем, проблеми сучасного суспільства, проблеми спілкування У попередньому обговоренні великого творчого процесу під назвою пишемо дисертацію ми розглядали до вибору теми і створенню первинної структури роботи, що забезпечує вам чітке потрапляння в яблучко визнання дисертаційним радою вашого дітища відповідним обраної наукової спеціальності. Це необхідна, але недостатня умова успішного захисту. Тепер створену вами структуру дисертаційної роботи слід наповнити унікальним змістом, що забезпечує, в першу чергу, актуальність і наукову новизну вашого дослідження. Обгрунтування актуальності і новизни дисертаційного дослідження лежить в надрах інформаційного поля, представленого підручниками, науковими монографіями і статтями, дисертаціями, вже виконаними раніше іншими дослідниками на подібну тему в цій же або інший наукової спеціальності.

У наш і інформаційний вік чимала частина корисної інформації міститься в мережі Інтернет. Думається, кожен розуміє, що будь-яке нове наукове дослідження і будь-який новий науковий результат не виникають на порожньому місці базою нових наукових досягнень завжди є вже досягнуті раніше наукові результати, уточнення і доповнення яких, власне, і створює ефект новизни, що і просуває вперед всю науку в цілому. Враховуючи сказане, можна зрозуміти першорядне значення збору інформації при виготовленні дисертаційного продукту. Це по суті, найважливіший (і нерідко вирішальний) етап народження дисертації. Більш того, підкреслимо, що і вибір теми тісно пов’язаний з цим етапом, оскільки, в кінцевому рахунку, цей вибір будується на базі інформаційного пошуку, що виявляє недостатньо вивчені області обраної наукової проблеми це, власне, і характеризує актуальність теми дисертації.

Інформаційний пошук це збір відомостей з різних широкого спектра джерел: раніше захищені дисертації, наукові публікації у провідних журналах. Дуже корисно в тому числі ознайомитися і з новітніми досягненнями в суміжних галузях знань хорошим інструментом при цьому служить патентний пошук на глибину більше 20 років. Абсолютно необхідним є вивчення в розрізі обраної розв’язуваної проблеми підходів, методів та інструментів дослідження видатних вчених і провідних наукових шкіл не лише вітчизняних, а й зарубіжних.

Вкажемо на технологічні підходи до організації інформаційного пошуку і класифікації джерел інформації. , Що дозволяє достатньо швидко виявити актуальну сферу досліджень: російські та зарубіжні періодичні наукові видання (журнали, збірники наукових праць, матеріали конференцій); експрес-інформація. , Що забезпечує глибину опрацювання інформації, є матеріали підручників, наукових монографій та іншої наукової літератури. Зібрану інформацію необхідно відразу ж об’єднати в блоки, відповідні попередньої структурі вашої роботи по вже складеним вами планом дисертації.

По кожному розділу (главі) плану слід створити відповідні папки, у кожній з яких корисно також створити папки за параграфами. Знайшовши корисну інформацію, тим чи іншим способом (сканер, ксерокс, фото, конспект, нарешті) скопіюйте її і, визначивши приналежність отриманого матеріалу до тієї чи іншої чолі (параграфу) вашої роботи, помістіть в зручному для вас форматі в створені папки.

Не зайве буде всередині цих структурних папок більш детально класифікувати матеріали (методи дослідження, ваші власні думки і замітки, запозичені дослідження і т. п.). Через досить нетривалий час (це залежить від вашої старанності та гостроти бажання успішно закінчити дисертацію) створені вами папки наповняться корисною інформацією, що дасть вам можливість переможно вигукнути: А тепер власне пишемо дисертацію! . Далі вам належить копітка робота по створенню тексту вашого наукового дітища це захоплююча і наповнена творчістю робота. Але про це при наступних зустрічах. Успіхів вам у творчості.

Ігор Бажин.

Як написати дисертацію?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты