Як написати доповідь?

Як написати доповідь?

Доповідь один з видів монологічного мовлення, публічне розгорнуте офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних. Може бути усним чи письмовим.

Часто передає інформацію про службовий справі керівництву або вищій посадовій особі. Значення: публічне повідомлення, розгорнутий виклад якої теми. офіційне усне або письмове повідомлення оповіщення керівника, офіційної особи про прихід підлеглого або відвідувача. Доповідь є достатньо невивчена, але досить часто зустрічається робота в навчальних закладах.

Розрізняють усний та письмовий доповідь (за змістом близький до реферату). Доповідь вид самостійної науково-дослідної роботи, де автор розкриває суть досліджуваної проблеми; наводить різні точки зору, а також власні погляди на неї.

Етапи роботи над доповіддю. Підбір і вивчення основних джерел по темі (як і при написанні реферату рекомендується використовувати не менше 8 — 10 джерел).

Складання бібліографії. Обробка та систематизація матеріалу. Підготовка висновків і узагальнень.

Розробка плану доповіді. Написання. Публічний виступ з результатами дослідження. У доповіді з’єднуються три якості дослідника: вміння провести дослідження, вміння подати результати слухачам і кваліфіковано відповісти на запитання. Відмінною рисою доповіді є науковий, академічний стиль.

Академічний стиль це абсолютно особливий спосіб подачі текстового матеріалу, найбільш підходящий для написання навчальних і наукових робіт. Даний стиль визначає наступні норми: пропозиції можуть бути довгими і складними; часто вживаються слова іноземного походження, різні терміни; вживаються вступні конструкції типу по всій видимості, на наш погляд; авторська позиція має бути як можна менш виражена, тобто мають бути відсутні займенники я, моя (точка зору); в тексті можуть зустрічатися штампи і загальні слова. такі ж, як і при написанні реферату. Титульний аркуш

Зміст (в ньому послідовно вказуються назви пунктів доповіді, вказуються сторінки, з яких починається кожен пункт). Вступ (формулюється суть досліджуваної проблеми, обгрунтовується вибір теми, визначаються її значимість і актуальність, вказуються мета і завдання доповіді, дається характеристика використаної літератури)

Основна частина (кожен розділ її доказово розкриває досліджуваний питання) Висновок (підводяться підсумки або робиться узагальнений висновок по темі доповіді) Список літератури. Кілька порад про те, як блискуче виступити перед аудиторією. Тривалість виступу зазвичай не перевищує 10-15 хвилин.

Тому при підготовці доповіді з тексту роботи відбирається найголовніше. У доповіді має бути коротко відображено основний зміст всіх глав і розділів дослідницької роботи. Завчіть значення всіх термінів, які вживаються в доповіді.

Не бійтеся аудиторії ваші слухачі дружньо налаштовані. Виступайте в повній готовності володійте темою настільки добре, наскільки це можливо. Зберігайте впевнений вигляд це діє на аудиторію і викладачів. Робіть паузи так часто, як вважаєте за потрібне. Не поспішайте і не розтягуйте слова.

Швидкість вашої мови повинна бути приблизно 120 слів на хвилину. Подумайте, які питання вам можуть задати слухачі, і заздалегідь сформулюйте відповіді.

Якщо вам потрібен час, щоб зібратися з думками, то, наявність заздалегідь підготовлених карт, схем, діаграми, фотографії і т. д. допоможе вам виграти дорогоцінний временя для формулювання відповіді, а іноді і дасть готову відповідь. При дотриманні цих правил у вас має вийти цікавий доповідь, який безсумнівно буде високо оцінений викладачем.

Як підготувати та подати хороший усна доповідь. Усна доповідь це спосіб розповісти про Вашу роботу за допомогою заздалегідь підготовленого і вчиненого розповіді не більше 7 хвилин. Грамотний доповідь складається з вступу, основної частини і висновку.

У вступі потрібно розповісти про те, навіщо потрібна Ваша робота (її мета) і чому саме ви обрали саме цю тему. Основна частина доповіді починається з розповіді про те, що, де, коли і як було досліджено або виконано практично (матеріалу і методики роботи). Далі чітко і коротко, де потрібно використовуючи ілюстрації (графіки, діаграми, фотографії, карти, малюнки) потрібно розповісти про основні результати роботи. У висновку формулюються основні висновки (основні думки Вашої роботи) і пропонуються найважливіші практичні рекомендації.

Можна подякувати тим, хто допомагав Вам при проведенні та оформленні роботи. На відміну від стендової доповіді слухачі не можуть близько підійти до ілюстративного матеріалу. Тому потрібно ілюстрації і підписи робити дуже крупно на ватманах (щоб їх можна було прочитати з відстані кількох метрів) або виводити їх на великий екран: за допомогою кодоскопа (потрібно підготувати роздруківки на спеціальній прозорій плівці); за допомогою відеопроектора у вигляді фільму (на відеокасеті ) або комп’ютерної презентації в програмі MS Power Point (файл можна принести на диску або дискеті).

Крім того, буде можливість виводити через відеокамеру і відеопроектор на великий екран окремі ілюстрації (фотографії, малюнки) з альбомних аркушів. Про необхідність використовувати будь-які технічні засоби (кодоскоп, слайдовий або відеопроектор, камеру) потрібно заздалегідь попередити організаторів.

Джерело: http://ввв. library. novouralsk. ру / recommends-esse. html.

Як написати доповідь?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты