Як пишеться слово правило?

Як пишеться слово правило?

До прикметником на-мий відносяться слова, утворені від н е п е р е х о д н и х дієслів (наприклад: незалежний, непромокальний, вогнетривкий) або від дієслів з о в е р ш е н н о г о виду (наприклад : невиправний, нездійсненний, неразрушими). На ці слова поширюються загальні правила написання ні з прикметниками, тобто вони пишуться разом і за наявності пояснювальних слів (приклади див. вище), а також у короткій формі (наприклад: острів безлюдний, хвороба невиліковна, ці країни економічно незалежні). Однак залишається в силі правило роздільного написання прикметників з не, якщо як пояснювальних слів виступають займенники і прислівники, що починаються з ні, або поєднання далеко не, зовсім не, аж ніяк не (див. вище, п. 6, примітка 1, підпункт 2) , наприклад: ні з чим не порівнянне враження, ні від кого не залежні країни, аж ніяк не розчинні кристали; це явище ні з життя, ні з мистецтві не усунути.

Виняток становлять слова, які без НЕ не вживаються, наприклад: ніким непереможна армія, ні для кого незбагненний випадок, ні за яких умов неповторний експеримент.

Як пишеться слово правило?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты