Як розрахувати продуктивність праці?

Як розрахувати продуктивність праці?

1 Для початку необхідно виділити наявні у вашій компанії фактори, які можуть вплинути на продуктивність праці. Таких факторів кілька груп: людський фактор (або фактор, що відноситься безпосередньо до живої праці або особисті якості), техніко-виробничі фактори (або фактори, що визначають виробничу і технічну сферу) і природні фактори. Слід враховувати і те, що вплив факторів постійно змінюється у зв’язку з розвитком виробництва: на різних етапах роль сили факторів змінюється. 2 Після того, як ви визначили для себе домінуючі на даному етапі розвитку групи факторів, необхідно вибрати потрібний метод вимірювання продуктивності праці.

Кожен метод має свої особливості і сферу застосування. При неправильному виборі обчислення методу результати можуть бути помилкові. Розрізняють декілька видів методів обчислення: натуральний, трудовий і вартісний методи.

3 Що б обчислити коефіцієнт продуктивності праці, можна використовувати Натуральний метод обчислення, який застосовується безпосередньо на місцях і в колективах, типу бригада. Основою цього методу є умовно-натуральні вимірники продукції. Такий спосіб обчислення частіше застосовують в гірничодобувній промисловості, електроенергетиці, металургії, харчової промисловості і так далі. Як же обчислити коефіцієнт продуктивності праці за допомогою даного методу? Беремо кількість виробленої продукції в натуральному вираженні, виміряної певними фізичними одиницями заходи (вага, довжина, ширина, довжина і так далі).

Після цього необхідно виразити це кількість продукції в тимчасовому показнику, тобто в тому часу, який було витрачено на її виробництво. Тобто необхідно визначити кількість продукції, що випускається в натуральному показнику на одного робітника. 4 Другим методом обчислення коефіцієнта продуктивності праці є трудовий метод. Основними критеріями його є нормоване і фактичне відпрацьований робочий час.

Такий розрахунок дає можливість включити в обчислення не тільки готову продукцію, а й сторонні послуги, деталі і складові частини. Обчислення відбувається наступним чином: витрачений час співвідносять з кількістю виробленої продукції, яка виражається в натуральному або умовно-натуральному показнику. Такий спосіб також може допомогти обчислити середню трудомісткість, витрачену на виробництво однієї одиниці продукції. 5 Третій спосіб вартісний метод вимірювання коефіцієнта продуктивності праці.

Цей метод вважається найбільш універсальним і підходить для виведення показників на рівні міністерств, територій, галузей і так далі. За допомогою цього методу можливе обчислення вироблення чистої нормативної продукції на одного наявного працівника. Але цей показник не враховує фактора живої праці, так як вартість цієї продукції включає в себе витрати суспільної живої праці. Обчислення за цим методом можна виразити у вигляді поділу дробів: перший дріб — звітний період у незмінних цінах в чисельнику, список робітників у базисному і звітних періодах в знаменнику; другий дріб — фактичний обсяг продукції в чисельнику до середнього списку робітників у знаменнику. Обидві дробу діляться між собою.

6 Перед тим, як розрахувати продуктивність праці, пам’ятайте, який би метод ви не вибрали, ніякі показники не слід усереднювати більш ніж на 5%.

Як розрахувати продуктивність праці?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты