Як розрахувати витрати?

Як розрахувати витрати?

Виробництво продукції — процес, на який йде дуже багато часу і трудових витрат. Виробництво будь-якої продукції не може обійтися без виробничих витрат, які ще називають витратами виробництва. Як розрахувати витрати?

Адже існує безліч різних їх класифікацій. За методом оцінки витрат витрати прийнято умовно ділити на економічні, бухгалтерські та альтернативні. Найлегше розрахувати по таблиці. Недоліки можуть бути істотними.

Тоді розрахунок в голові займе дуже вже багато часу. До економічних витрат можна віднести ті господарські витрати, які підприємство понесло в процесі виробництва продукції. Це внутрішні і придбані підприємством ресурси, прибуток підприємства, яка розглядається як компенсація за ризик. Економічні витрати, як правило, включаються в ціну продукції.

До альтернативних витрат можна віднести ті витрати, які повинні йти на виробництво продукції, яка не виробляється, замість неї використовуються вже готові ресурси. Розрахувати альтернативні витрати виробництва найбільш просто, адже величину таких витрат підприємець встановлює сам.

До бухгалтерським витратам відносять грошові витрати. Ці витрати дещо менше, ніж економічні, так як враховують тільки реальні витрати (коли, скільки і на що було витрачено). Бухгалтерські витрати, в свою чергу, діляться на прямі і непрямі.

Прямі включають ті витрати, які пішли безпосередньо на виробництво продукції, до непрямих відносяться різні види платежів (відсотки банкам, амортизаційні відрахування і т. д.). Бухгалтерські витрати становлять різницю між економічними і альтернативними витратами. Залежно від величини виробництва можна виділити постійні, змінні і загальні види витрат. До постійних витрат відносять ті витрати, які несе підприємство весь час.

До них відносяться витрати на оплату оренди приміщення, на покупку і ремонт обладнання, оплата податків, заробітна плата директору та адміністрації та ін Ці витрати не залежать від обсягів продукції, що випускається.

Змінні витрати включають в себе витрати на виробництво. Вони безпосередньо залежать від обсягів виробленої продукції. Це і витрати йдуть для виплати заробітної плати робітникам, і витрати на транспортні послуги та купівлю сировини, витрати на рекламу і т. д. Чим вище обсяг продукції, що випускається, тим вище змінні витрати. Сума витрат постійних і змінних, дає в підсумку загальні або валові витрати.

Як розрахувати середні витрати? Їх взаємозв’язок можна виразити математично у вигляді формул. А саме, то, як розрахувати постійні витрати, нам підкажуть формули:

TC FC = VC; (саме ця формула дає відповідь на питання про те, як розрахувати середні змінні витрати) TC VC = FC, FC витрати постійні; VC витрати змінні; TC витрати валові. Валові витрати можна розділити на середні і граничні.

Середні витрати характеризують витрати, які йдуть на виготовленні однієї одиниці продукції. Математично вони виражаються наступним чином: де ATC витрати середні загальні; AFC середні постійні витрати; AVC витрати середні змінні; Q кількість виробленого продукту.

Граничні витрати характеризують величину витрат, які йдуть для виробництва додаткової одиниці товару. Вони показують, як змінюються витрати при різній кількості виробленої продукції.

Математично вони виражаються наступним чином: де, МС витрати граничні; DTC зміна витрат загальних; DQ зміна кількості виробленої продукції. Обчислення граничних витрат дає підприємцю можливість, обчислити при якому обсязі виробництва продукції будуть мінімальні витрати.

Як розрахувати витрати?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты