Як виплатити дивіденди?

Як виплатити дивіденди?

1. Суспільство не має права приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів по акціях: до викупу всіх акцій, які повинні бути викуплені відповідно до статті 76 цього Закону; якщо на день прийняття такого рішення вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу, і резервного фонду , та перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій або стане менше їх розміру в результаті прийняття такого рішення; в інших випадках, передбачених федеральними законами. 2. Суспільство не має права приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів (у тому числі дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев’яти місяців фінансового року) по звичайних акціях і привілейованим акціям, розмір дивідендів по яких не визначений, якщо не прийнято рішення про виплату в повному розмірі дивідендів (у тому числі накопичених дивідендів за кумулятивним привілейованими акціями) за всіма типами привілейованих акцій, розмір дивідендів (у тому числі дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев’яти місяців фінансового року) по яких визначено статутом товариства. 3. Суспільство не має права приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів за привілейованими акціями певного типу, по яких розмір дивіденду визначений статутом товариства, якщо не прийнято рішення про повну виплату дивідендів (у тому числі про повну виплату всіх накопичених дивідендів за кумулятивним привілейованими акціями) за всіма типами привілейованих акцій, що надають перевагу в черговості отримання дивідендів перед привілейованими акціями цього типу. 4. Суспільство не має право виплачувати оголошені дивіденди по акціях: якщо на день виплати вартість чистих активів товариства менше суми його статутного капіталу, резервного фонду та перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом товариства ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій або стане менше зазначеної суми в результаті виплати дивідендів; в інших випадках, передбачених федеральними законами.

За припинення зазначених у цьому пункті обставин товариство зобов’язане виплатити акціонерам оголошені дивіденди. 5. Суспільство не має право виплачувати оголошені дивіденди по акції, права щодо якої засвідчуються цінними паперами іноземного емітента, якщо інформація про власника зазначених цінних паперів іноземного емітента не надана товариству у відповідності до вимог законодавства Російської Федерації про ринок цінних паперів.

При цьому обов’язок суспільства з виплати таких дивідендів припиняється і їх сума відновлюється у складі нерозподіленого прибутку товариства через місяць після закінчення строку, встановленого для виплати дивідендів.

Як виплатити дивіденди?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты