Як виплатити дивіденди?

Як виплатити дивіденди?

Ми є ТОВ. Хочемо виплатити дивіденди. Які для цього потрібні документи? Чи обов’язково заповнювати розрахунок оцінки вартості чистих активів та оборонно-сальдову відомість?

У нас доходи мінус витрати. Чи можна просто зробити бухгалтерську довідку, де врахувати всі доходи і витрати, як прийняті до НУ так і не прийняті, І на основі її виплатити дивіденди? Чи потрібно щось реєструвати в податковій? При сплаті 9% з дивідендів що в платіжці вказати в найменуванні платежу?

Добрий день. Згідно ст. 43 Податкового кодексу Російської Федерації дивідендом визнається будь-який дохід, отриманий учасником товариства при розподілі прибутку, що залишається після оподаткування, за належними учаснику часткам пропорційно часткам учасників у статутному (складеному) капіталі цього товариства.

Норми законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю зобов’язують товариство з обмеженою відповідальністю вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську звітність товариства, а також затверджувати розподіл прибутків і збитків (п. 3 ст. 91 Цивільного кодексу Російської Федерації, ст. Ст. 18, 23, 25, 26, 45, 46 Федерального закону від 08.

02. 1998 N 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (далі — Федеральний закон N 14-ФЗ)). Згідно п. 1 ст. 28 Федерального закону N 14-ФЗ суспільство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку між учасниками товариства. Рішення про визначення частини прибутку товариства, що розподіляється між учасниками товариства, приймається загальними зборами учасників товариства.

Відповідно до пп. 6 і 7 п. 2 ст.

33 Федерального закону N 14-ФЗ прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства між учасниками товариства та затвердження річних і річних бухгалтерських балансів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства. Чистий прибуток визначається відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 31.

10. 2000 N 94н. Таким чином, організації, які застосовують спрощену систему оподаткування і виплачують доходи у вигляді дивідендів іншим організаціям або фізичним особам, повинні визначати чистий прибуток відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Федеральним законом від 22. 07. 2008 N 155-ФЗ «Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації» внесено зміну до п. 1 ст. 346.

23 Кодексу, згідно з яким з 1 січня 2009 р. Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, зобов’язані подавати до податкового органу податкову декларацію тільки за підсумками податкового періоду. При цьому обов’язок по сплаті авансових платежів по закінченні кожного звітного періоду, передбачена п. п. 3 та 4 ст. 346. 21 Кодексу, а також порядок подання бухгалтерської звітності зберігаються.

Податок при виплаті Товариством дивідендів фізичним особам утримується з повної суми зазначеного доходу із застосуванням ставки, встановленої п. 4 ст. 224 Кодексу.

При перерахуванні 9% (ПДФО) у платіжному дорученні НЕОБХІДНО вказати КОМУ виплачено (Ф. І. О.), за який період, на підставі якого документа перераховуються дивіденди, інакше будуть проблеми і у Вас (ТОВ), і у засновника. З повагою,.

Як виплатити дивіденди?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты