Як знайти коефіцієнт тертя?

Як знайти коефіцієнт тертя?

Лабораторна робота 3. 2 Сила тертя. Вимірювання коефіцієнта тертя Мета: Дослідити силу тертя.

Виміряти коефіцієнт тертя ковзання. Завдання: Визначити коефіцієнт тертя для руху вантажу по столу. Побудувати графік залежності сили тертя і коефіцієнта тертя від сили тяжіння тіла. Визначити похибки для знаходження коефіцієнта тертя.

Прилади та матеріали: 1) Динамометр, 2) Набір вантажів по 100гр. (3шт). Коротка теорія азделяют три види сили тертя. Сили тертя спокою, сила тертя ковзання, сила тертя кочення. Сила тертя спокою виникає коли на тіло діє сила, але при цьому тіло не робить переміщення. Сила тертя спокою дорівнює по модулю і спрямована протилежно силі, прикладеної до покоїться тілу паралельно поверхні зіткнення його з іншим тілом.

Сила тертя кочення виникає при русі ідеально твердих тіл, одне з яких котиться по поверхні іншого. Напрям сили тертя кочення збігається з напрямком руху всього тіла. Сила тертя ковзання виникає коли одне тіло ковзає щодо іншого. Напрям сили тертя ковзання протилежно напрямку руху тіла.

См малюнок. F тр = N, (1) де — коефіцієнт пропорційності, званий коефіцієнтом тертя він завжди менше одиниці, N — сила реакції опори. Сила реакції опори N завжди по модулю дорівнює вазі і спрямована в протилежний бік. У разі рівномірного руху по поверхні вага дорівнює силі тяжіння тіла.

N == mg При рівномірному русі, сила тертя по модулю дорівнює силі тяги відповідно до третього закону Ньютона. F тр = F т Для визначення коефіцієнта тертя використовують формулу (1). Сила тертя знаходиться через формулу (3), а сила реакції опори через формулу (2). орядок виконання роботи.

Визначити вагу бруска за допомогою динамометра, і запишіть силу реакції опори в звітну таблицю. Рухаючи брусок рівномірно по столу, визначте силу тяги за допомогою динамометра.

На основі формули (3) запишіть силу тертя в звітну таблицю. Розрахуйте коефіцієнт тертя для першого досвіду.

На брусок встановіть вантаж 100г і повторіть весь досвід. Дані занесіть в таблицю.

Повторіть досвід ще 2 рази, кожен раз, додаючи по 100г. Знайдіть середнє значення коефіцієнта тертя і похибки вимірювань s і d. Побудуйте графіки залежності сили тертя від ваги і коефіцієнта тертя від ваги. Повторіть експеримент з бруском маса якого збільшена на 300гр, замінивши поверхню столу на поверхню підлоги, потім на скло. Визначте силу тертя для трьох випадків, дані запишіть у вигляді: =. =. по підлозі — =. Зробіть висновок, чи залежить сила тертя від ваги тіла, від роду поверхні.

Про т ч е т н а я т а б л і ц а Чим відрізняється сила тертя спокою від сили тертя ковзання і від сили тертя кочення? Як можна зменшити силу тертя ковзання? Від чого залежить коефіцієнт тертя? За яких обставин виникає сила тертя спокою? Як направлена сила тертя спокою?

Вимірювання коефіцієнта тертя є прямими або непрямими? Чому.

Як знайти коефіцієнт тертя?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты